Min tilgang

Samtalerne foregår i en tryg og fortrolig ramme. Det er et samarbejde mellem dig og mig, og jeg tager altid udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dig at forandre. Du bliver mødt med en empatisk, respektfuld og positiv tilgang. I fællesskab vil vi skabe en nysgerrig og undersøgende tilgang til din problemstilling og livssituation for herigennem af afdække ressourcer og nye muligheder, der kan være med til at øge din livskvalitet fremadrettet.

Der er fokus på igennem samtale at afhjælpe eksisterende psykologiske problematikker ved at give dig nye psykologiske redskaber. Men et forløb hos mig vil også have fokus på, hvordan du rent konkret kan handle i forskellige situationer. Det er min overbevisning, at det er vigtigt, at
vores fokus også bliver på at få overført den nye viden og redskaber fra samtalerne til det daglige liv igennem handlestrategier.

Du vil derfor møde en psykolog, som afdækker og afklarer løbende, men som ikke kun er afventende og lyttende, men som vil tage en aktiv rolle, når det vurderes nødvendigt for at udfordre eksisterende tanke og følelsesmæssige mønstre og samtidig anlægge en strategisk tilgang til, hvordan vi bedst muligt kan optimere mulighederne for at indlære nye brugbare psykologiske redskaber.

Jeg arbejder fokuseret og engageret på, at du skal opnå dine mål, og det er min overbevisning, at forberedelse og grundighed er med til at styrke behandlingseffektivitet og progression. Min terapi er endvidere kendetegnet ved, at jeg anvender helhedssyn. Det betyder, at jeg ikke nødvendigvis låser mig fast på enkelte problemstillinger, men ser din situation i et større perspektiv. Det kan derfor betyde, at vi berører emner som kost, motion, ernæring, søvnhygiene m.v., som alle er vigtige faktorer, når det kommer til at fremme og bevare et godt fysisk og psykisk helbred.

Det er vigtigt for mig, at du profiterer af at komme hos mig. Jeg vil derfor løbende igennem vores forløb evaluere på forløbet for at kvalitetssikre behandlingen.

Jeg anvender bl.a. kognitiv adfærdsterapi og acceptance commitment therapi (ACT). Jeg anvender også psykodynamisk teori (ISTDP), men benytter derudover en bred vifte af psykoterapeutiske tilgange og teknikker som eksempelvis systemisk terapi og videnselementer fra evolutionspsykologien m.v. Jeg inddrager mindfullness meditation, visualisering og gåture i naturen efter relevans og aftale.

Særlige behandlingsområder

• Angst
• Depression
• Stress
• Relationelle problemer
• Lavt selvværd
• Sorg, Krise og Traumer
• Vaneændringer
• Vredeshåndtering
• Mobning

Tavshedspligt
Vores samtaler er altid underlagt tavshedspligt fra min side, og tavshedspligten gælder også den journal, som jeg som autoriseret psykolog er forpligtet til at føre. Du kan derfor være tryg ved, at jeg ikke deler nogen former for oplysninger med andre uden dit samtykke. Du har endvidere også altid mulighed for at se indholdet af din journal, hvis du ønsker det.

Medlem af Dansk Psykolog Forening
Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og følger de fælles nordiske etik regler for psykologer samt reglerne i persondataloven.
Jeg deltager løbende i kurser og efteruddannelser for at være opdateret med den nyeste viden og behandlingsmetoder.