Ydelser og priser

Længden af et samtaleforløb kan variere meget afhængig af den gældende problemstilling. Er der tale om en konkret og afgrænset problemstilling kan nogle timer være tilstrækkeligt. Er der tale om en mere kompleks problemstilling vil det almindeligvis være nødvendigt med 8-10 timer. De fleste vil dog opleve en mærkbar forskel allerede tidligt i et samtaleforløb, og allerede efter en samtale vil du kunne opleve øget klarhed, handlekraft og indre ro.
Men der vil som oftest gå minimum 2-3 gange før ændringer for alvor træder i kraft. Jeg tilbyder derfor også pakketilbud som alternativ til betaling for hver enkelt time.
Du er velkommen til at kontakte mig, så vi i fællesskab kan afdække, hvad du har brug for og hvad jeg kan tilbyde dig samt hvilket forløb, som passer til din aktuelle situation. Dette er selvfølgelig gratis og forpligter ikke til opstart af et forløb.

Jeg har igen åbent for personlige samtaler i klinikken. Jeg er meget omhyggelig med rengøring og overholdelse af afstanden imellem os. Der er håndsprit til rådighed i klinikken. Jeg tilbyder forsat online, telefonisk og gåture sessioner.

Ring og aftal nærmere. 

Der er aktuelt ingen venteliste. 

Priser
Individuel terapi 60 min. =   900 kr.
Supervision 60 min.         =  900 kr.
Coaching 60 min.             =  900 kr.

Rabat ved køb af flere samtaler – individuel terapi, supervision eller coaching
3 samtaler samlet pris    =  1950 kr.
5 samtaler samlet pris    =  3000 kr.
10 samtaler samlet pris  =  5500 kr.

Supervision pakketilbud
Ring for at aftale en pris.

Betaling
Jeg tager ikke imod Dankort/VISA. Du kan betale kontant eller med MobilePay.

Sundhedsforsikringer
En del arbejdspladser og private har tegnet sundhedsforsikringer, som også yder tilskud til – eller helt betaler – udgiften til psykologhjælp. Så kontakt din forsikring eller arbejdsplads for at høre om de dækker.

Aftale med Dansk Krisekorps og AS3 

Jeg er tilknyttet som netværkspsykolog hos Dansk Krisekorps og AS3, hvilket betyder at du kan vælge mig som psykolog, såfremt du er tilknyttet de selskaber igennem din forsikring. Jeg er hos AS3 herunder Danica tilknyttet børne og unge området, hvilket betyder at du kan vælge mig som psykolog, såfremt dit barn har behov for psykologisk behandling.  

Offentlige tilskud
I Serviceloven findes en mulighed for at bevilge tilskud til – eller betaling af psykologhjælp. Du skal dog være opmærksom på, at bevilling til psykologhjælp ydes efter din sagsbehandlers indstilling og en konkret vurdering af dine indtægtsforhold.

Tilskudsordning gennem Sygesikring Danmark
Hvis du er medlem af Sygesikring Danmark kan du få tilskud til terapi uden henvisning via egen læge. Sygeforsikringen Danmark giver tilskud på 300 kr. pr. konsultation til psykologhjælp ved autoriseret psykolog til alle klienter inden for sygesikringens henvisningskategorier.

Vilkår ved afbud
Ved afbud skal der gives besked hurtigst muligt og senest dagen før kl. 16.00. Ved senere afbud eller udeblivelse uden afbud afregnes for samtalen til normal pris, uanset årsagen til afbud. For klienter fra forsikringsselskaber gælder forsikringsselskabernes regler for afbud.